فراخوان طراحی نمونه سوال پایه هفتم


فراخوان طراحی نمونه سوال پایه هفتم

 

پایگاه کشوری زبان انگلیسی در نظر دارد به منظور آشنا شدن همکاران

با نمونه سوالات پایه هفتم، فراخوان طراحی نمونه سوال داشته باشد.

لذا خواهشمند است سرگروه های محترم ،

اقدام به ارسال نمونه سوالات برگزیده مناطق نمایند.

/ 0 نظر / 31 بازدید