# کلاس_هفتم

بودجه بندی پیشنهادی کتب هفتم و هشتم زبان انگلیسی 1394-1393

بودجه بندی سالانه درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه  -  سال تحصیلی 94/1393   Two One Month            Grade Initial Exam &  Lesson1 Welcome  &Lesson 1 Mehr Lesson  2 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 159 بازدید

نحوه طراحی سوالات زبان انگلیسی برای پایه هفتم و اجرای آزمون ها

نحوه برگزاری آزمون از کتاب prospect 1 بنا به گفته مولفین کتاب، تاکید بیشتر کتاب جدید بر listening  و speaking میباشد. آزمون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 75 بازدید